ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม ปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (Overhead Crane)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร พ.ศ. 2552

ตารางอบรม Public

วันที่ 24 – 25 เม.ย. 60
วันที่ 29 – 30 พ.ค. 60
วันที่ 26 – 27 มิ.ย. 60

ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 4,500 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
(ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30)

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)

ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม ปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (Overhead Crane)