ตารางอบรม Public

วันที่ 21 เม.ย. 60
วันที่ 15 พ.ค. 60
วันที่ 6 มิ.ย. 60

ค่าลงทะเบียน : 2,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 1,800 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
(ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30)

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)

การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift Safety)