Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

Author Archive

หลักสูตร การฝึกอบรมทบทวน ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (3 ชั่วโมง)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 รายละเอียดการอบรม ภาพการอบรม

Tags: , , , ,

Read more

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ รวม 4 ผู้ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดการอบรม สถานฝึกอบรมและห้องพัก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาพการอบรม ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย กรุงเทพ

Tags: , , , , ,

Read more

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรรวม 4 หลักสูตร

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 รายละเอียดการอบรม ภาพการอบรม

Tags: , , , , ,

Read more

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 รายละเอียดการอบรม ภาพการอบรม

Tags: , ,

Read more

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ช่วยเหลือ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 รายละเอียดการอบรม ภาพการอบรม

Tags: , ,

Read more

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ควบคุมงาน

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 รายละเอียดการอบรม ภาพการอบรม

Tags: , ,

Read more

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 รายละเอียดการอบรม ภาพการอบรม

Tags: , ,

Read more

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

[vc_row][vc_column][vc_column_text c_id=”.vc_1441625895861″ h1_css=”font-family:bangna-new;font-weight:900;”] การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ [/vc_column_text][vc_column_text c_id=”.vc_1441276438308″] ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2460″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” css_animation=”appear”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message]กฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_images_carousel images=”2464,2471,2470,2469,2468,2466,2467,2465″ img_size=”full” autoplay=”yes” wrap=”yes”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row p_top=”50″][vc_column][vc_column_text c_id=”.vc_1441627022298″ h3_css=”font-family:bangna-new;font-weight:900;”] รายละเอียด การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ [/vc_column_text][vc_column_text c_id=”.vc_1441626971928″]ระยะเวลาการฝึกซ้อม    ระยะเวลา 3 ชั่วโมง (ระยะเวลาจะปรับตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการลูกค้า) ผู้เข้ารับการฝึกซ้อม    ลูกจ้างทุกคนของสถานประกอบการ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row p_top=”10″][vc_column width=”1/2″][vc_column_text c_id=”.vc_1441627090691″ h3_css=”font-family:bangna-new;font-weight:900;”] ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแผน [/vc_column_text][vc_column_text c_id=”.vc_1441627189184″]ประชุมชี้แจงและซักซ้อมทีมดับเพลิง คณะกรรมการความปลอดภัย […]

Read more

1 2 3 13
Top