Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( First Aid & CPR)

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ

เดือน วันที่อบรม
มกราคม 30 ม.ค. 63
กุมภาพันธ์ 19 ก.พ. 63
มีนาคม 23 มี.ค. 63
เมษายน 30 เม.ย. 63
พฤษภาคม 18 พ.ค. 63
มิถุนายน 30 มิ.ย. 63

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (08.30 – 16.00)
ลงทะเบียน 08.00 – 08.30 น.

ค่าลงทะเบียน
ราคาปกติ : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
[ แผนที่ ]

first aid training

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (08.30 – 16.00)

หัวข้อการอบรม
– หลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาล
– การประเมินและตรวจร่างกาย ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
– การปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลม, ช็อก, ชัก, หมดสติ
– การปฐมพยาบาลผู้มีบาดแผลประเภทต่างๆ และการห้ามเลือด
– การปฐมพยาบาล กรณีสำลักหรือสงิ่ ของเข้า ไปอุดหลอดลม
– หลักการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวก
(แผลไหม้ , แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้า , แผลไหม้จากสารเคมี )
– การช่วยเหลือเมื่อถูกไฟฟ้าดูด
– การปฐมพยาบาลผู้มีบาดเจ็บกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และการเข้าเฝือกแบบต่างๆ
– การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในแบบต่างๆ
– การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) พร้อมฝึกปฏิบัติกับหุ่นช่วยชีวิต

first aid training

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรมออนไลน์ ขอใบเสนอราคา inhouse

ภาพการอบรม

Tags: , , ,

Top