Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( First Aid & CPR)

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ

เดือน วันที่อบรม
มกราคม 20 ม.ค. 64
กุมภาพันธ์ 25 ก.พ. 64
มีนาคม 29 มี.ค. 64
เมษายน 23 เม.ย. 64
พฤษภาคม 24 พ.ค. 64
มิถุนายน 21 มิ.ย. 64
กรกฎาคม 19 ก.ค. 64

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (08.30 – 16.00)
ลงทะเบียน 08.00 – 08.30 น.

ค่าลงทะเบียน
ราคาปกติ : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
[ แผนที่ ]

first aid training

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (08.30 – 16.00)

หัวข้อการอบรม
– หลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาล
– การประเมินและตรวจร่างกาย ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
– การปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลม, ช็อก, ชัก, หมดสติ
– การปฐมพยาบาลผู้มีบาดแผลประเภทต่างๆ และการห้ามเลือด
– การปฐมพยาบาล กรณีสำลักหรือสงิ่ ของเข้า ไปอุดหลอดลม
– หลักการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวก
(แผลไหม้ , แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้า , แผลไหม้จากสารเคมี )
– การช่วยเหลือเมื่อถูกไฟฟ้าดูด
– การปฐมพยาบาลผู้มีบาดเจ็บกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และการเข้าเฝือกแบบต่างๆ
– การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในแบบต่างๆ
– การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) พร้อมฝึกปฏิบัติกับหุ่นช่วยชีวิต

first aid training

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรมออนไลน์ ขอใบเสนอราคา inhouse

ภาพการอบรม

Tags: , , ,

Top