ตารางอบรม Public

4 – 5 เม.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
19 – 20 เม.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
3 – 4 พ.ค. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
8 – 9 พ.ค. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2
16 – 17 พ.ค. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
13 – 14 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
7 – 8 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2
28 – 29 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,250 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 5 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน