ตารางอบรม Public

25 – 26 เม.ย. 60 – รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์

8 – 9 พ.ค. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2

23 – 24 พ.ค. 60 – รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์

7 – 8 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2

20 – 21 มิ.ย. 60 – รร.คิงปาร์ค อเวนิวถ.ศรีนครินทร์

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,250 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 5 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์

ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม คปอ.)