ตารางอบรม Public

วันที่ 3 เมษายน 2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
วันที่ 2 มิถุนายน 2560
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
วันที่ 4 กันยายน 2560
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
(ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30)

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)