ตารางอบรม Public

วันที่ 26 – 28 เม.ย. 60
วันที่ 24 – 26 พ.ค. 60
วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 60

ค่าลงทะเบียน : 3,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 3,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 5 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
(ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30)

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (อบรม จป. เทคนิค)