Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

หลักสูตร ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และ ผู้ควบคุม (3 หลักสูตร) ปั้นจั่น ชนิดรถปั้นจั่น (Mobile Crane)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

เดือน วันที่อบรม
กุมภาพันธ์ 22 – 24 ก.พ. 61
พฤษภาคม 14 – 16 พ.ค. 61
สิงหาคม 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 61
พฤศจิกายน 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61

ค่าลงทะเบียน : 7,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 6,500 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม
Top